Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Na Sang

Bản Hin 2 - Na Sang, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcsnasang@edu.viettel.vn